კარიერა

კარიერა
პოზიცია
რეგიონი/ქალაქი
  • თბილისი
გრაფიკი გამოქვეყნებულია ბოლო ვადა
ელექტრონული მოწყობილობების უფროსი სპეციალისტი თბილისი სრული განაკვეთი თებერვალი 07 მარტი 07

OPPA Service წარმოადგენს კონტრატქორების ძირითადი საქმიანობის შესასრულებლად აუცილებელი მხარდამჭერი სერვისების პროვაიდერ კომპანიას.

OPPA Service პასუხისმგებელია კომპანიის კონტრაქტორებს და ჰოლდინგის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებს შეუფერხებლად და ხარისხიანად მიაწოდოს აუცილებელი მხარდამჭერი მომსახურებები და მატერიალური ფასეულობები.

სს "ოპპაეძებს გუნდის წევრს ელექტრონული მოწყობილობების  უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე


პოზიციის მიზანია, ელექტრონული მოწყობილობების შეკეთება და გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა.

რას უზრუნველყოფ:

  •  ტერმინალის მაკომპლექტირებელი ელექტრონული მოწყობილობების შეკეთებას;
  • ცალკეული ნაწილების და პლატების შეკეთებას;
  • პლატის შემადგენელი კომპონენტების შეცვლა/შეკეთებას;
  •  სამუშაოების დელეგირებას და დედლაინების კონტროლს;
  • შესრულებული საქმიანობის მონიტორინგს და ხელმძღვანელობასთან რეპორტინგს.

მნიშვნელოვანია გქონდეს:

  • ელექტრონულ მოწყობილობებთან მუშაობის გამოცდილება;
  • პლატებთან და მიკროსქემებთან მუშაობის გამოცდილება.

 

სასურველია გქონდეს:

  • ელექტრონული მოწყობილობების პრინციპული სქემების წაკითხვა/დამუშავების გამოცდილება.

 


 
გაცნობებთ, რომ რეზიუმეს გამოგზავნით თქვენ აცხადებთ თანხმობას სს "ოპპა"- დაამუშაოს თქვენი პერსონალური მონაცემები ვაკანსიასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით. ამასთან დამსაქმებელმა შესაძლებელია თქვენი მონაცემი შეინახოს და თავსებადობის შემთხვევაში განიხილოს სხვა ვაკანტურ პოზიციაზეც.
სსოპპასშერჩევის პროცესი თავისუფალია ყველა სახის დისკრიმინაციისგან, ითვალისწინებს და აკმაყოფილებს პირთა მიმართ თანაბარი მოპყრობის პრინციპებს და მოქმედებს დიკრიმინაციის აკრძალვის ფარგლებში. გამოხატული დისკრიმინაციის შემთხვევაში შეგიძლია მოგვმართოთ ცხელ ხაზზე: 2 303 308.

განაცხადე ახლავე

ფორმა

Close Frame

ჩააგდე ფაილი აქ დაათვალიერე ფაილი

ფორმა

Close Frame